Gateshead Half Marathon - 30th May 2021
30 May 2021
Event Totals
GenderEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
Female23723701:26:4302:17:06
Male55255101:08:0701:58:08
Total78978801:08:0702:03:50

Category Totals
GenderCategoryEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
FemaleSenior Women919101:27:0802:11:55
 V40313101:32:4002:17:16
 V45313101:27:2702:15:37
 V50333301:34:5802:27:13
 V556601:36:0202:27:08
 V602202:15:3902:16:31
 V702202:29:4102:30:37
 V35404001:26:4302:19:21
 Unknown1102:20:4302:20:43
MaleSenior Men19719601:08:0701:57:29
 V40686801:18:1601:57:24
 V45545401:18:4301:56:51
 V50626201:20:1302:03:21
 V55343401:29:0702:05:21
 V60141401:24:5902:05:00
 V658801:42:5202:18:12
 V705501:54:5102:08:55
 V80+1101:53:0801:53:08
 V3510910901:16:4201:52:22